ALTRES

ALTRES

Premsa hidràulica SP-500.
Secció de moles d'esmolat.
Secció de soldadura.
Equip de pintat pneumàtic.
Marcadors de referències. Serra cinta SABI (automàtica i gran capacitat).

Mitutoyo

ROSCADORA PER LAMINACÓ